Jak napisać wartościowy biznesplan i w jakim celu?

Podstawą dobrze prosperującego przedsiębiorstwa jest odpowiednio przygotowany plan. Pomaga określić swój cel i drogę do niego prowadzącą. Jasno sprecyzowana ścieżka do sukcesu pomaga pewniej wkroczyć na rynek, a przewidywanie przeszkód pozwala zminimalizować ewentualne straty. Wystarczy jedynie jasno i logicznie rozpisać plan, a sukces będzie tuż za rogiem.

Spis treści:

  • Czym jest biznesplan?
  • Dlaczego warto go pisać
  • Jak napisać biznesplan

Co to jest biznesplan?

ludzie siedzący przy biurku

Jest to szczegółowy program, zarys planu na własny biznes. Zawiera informacje o tym, jak będzie wyglądać przedsiębiorstwo, jakimi środkami ma dysponować, jakie usługi oferować i jaki jest główny cel. Poszczególne punkty są szczegółowo rozpisane. Dodatkowo uwzględnia analizę rynku i możliwości firmy. Zawiera większość informacji (głównie kto precyzuje plan i na co, jak będzie wyglądała droga i przebieg oraz jakie będą koszty).

Dlaczego warto pisać biznesplan?

Najistotniejszymi powodami do napisania biznesplanu jest uporządkowanie informacji, określenie działań, co później pomaga w ich wykonywaniu. Ponadto, próba zmaterializowania tego, co ma się w głowie i zobaczenie tego na papierze pozwala spojrzeć na swój plan z innej perspektywy i dojrzeć plusy i minusy, których się wcześniej nie widziało. Jeśli chodzi o kredyty i pożyczki, biznesplan jest wymaganym dokumentem przy składaniu podań w różnych instytucjach (urzędy i banki). Oprócz tego jasno określony cel pomoże utrzymać się na dobrej drodze do niego.

 

Jak napisać biznesplan w punktach?

laptop leżący na biurku obok kartka z długopisem

  • Streszczenie – jest to skrócona wersja całego biznesplanu, pozwalająca na szybki wgląd w całość projektu. Powinno zawierać nazwiska przedsiębiorcy, nazwę i cel biznesu, pomysł na dalszy rozwój, zwięzły opis usługi bądź produktu oraz oszacowane zyski i koszty prowadzenia biznesu. Oprócz tych informacji warto dodać grupę docelową klientów, ilość pracowników, których zamierzasz zatrudnić, jaka jest twoja strategia i, co równie ważne, czym twój pomysł różni się od innych na rynku.
  • Charakterystyka przedsiębiorstwa – jest to krótki opis, zawierający pełną nazwę przedsiębiorstwa, zakres działania, podstawowe dane jak numer telefonu, lokalizacja i forma organizacyjno-prawna.
  • Opis usługi/produktu – zawiera opis oferty, nazwę produktu, jego charakterystyki, kosztów prowadzenia (wytworzenia), jego zalety i wady.
  • Administracja i pracownicy – tutaj trzeba określić ilość pracowników, zakres ich działań, wymagane kompetencje, politykę płacową (poziom wynagrodzenia).
  • Rynek – zawiera zwięzłą analizę rynkową. Określa szanse i pozycję nowego produktu na rynku. Warto tu także określić, jakie są aktualne trendy i tendencje na rynku, jakie są oczekiwania i wymagania potencjalnych nabywców i czy twój produkt/usługa spełnia te wymagania.
  • Strategia marketingowa – jest to w skrócie określenie działań, które musisz podjąć, by osiągnąć określony cel. Można tu również dodać strategię sprzedaży, czyli informacje o tym, jak się ma odbywać sprzedaż, za pomocą jakich środków odbywa się przekaz informacji o usłudze, jaka jest konkurencja na rynku i czy twój produkt ma szansę przyjęcia się na rynku.
  • Plan finansowy – przy tym punkcie warto skupić największą uwagę, gdyż najbardziej jest brany pod uwagę przez wszelkie instytucje. Warto tu sprecyzować zyski i straty pieniężne, jakie jest źródło finansów, jakie będą wydatki i w jakim czasie koszty się zwrócą.

Podsumowanie

Każdy biznesplan różni się w zależności od tego, kto i jaki ma pomysł i na co. Jednak pewnością jest to, że taki plan zdecydowanie usprawnia pracę i prowadzenie firmy, pomaga zminimalizować straty i prostą drogą osiągnąć wymarzony cel.